तीन खण्ड लामो बूम र एआरएम सम्म पुग्नुहोस्

  • THREE SECTION LONG REACH BOOM&ARM

    तीन खण्ड लामो बूम र एआरएम सम्म पुग्नुहोस्

    बोनोवो तीन खण्ड लामो पुण्य बूम र आर्मलाई डिमोलिशन बूम र आर्म पनि भनिन्छ। तीन सेक्सन स्टिकको साथ, कार्य दायरा ठूलो छ, जसले यसलाई ध्वस्त पार्ने कामका सर्तहरूको लागि अधिक उपयुक्त बनाउँदछ। एउटा तीन खण्ड लामो पुग्न बूम र आर्ममा समावेश छ: लामो बूम * १, लामो हात, १, मध्य स्टिक, १, बाल्टि सिलिन्डर * १, आर्म सिलिन्डर * १, एच-लिंक र एल-लिंक *! सेट, पाइप र hoses।