TELESCOPIC ARM

  • TELESCOPIC ARM

    TELESCOPIC ARM

    बोनोभो टेलिस्कोपिक शाखालाई ब्यारेल आर्म पनि भनिन्छ। पहिलो खण्ड स्थिर शरीर हो, बाँकी शरीरहरू चल्दैछन्। सबै गतिशील निकायहरू स्थिर शरीरमा स्थापित छन्। स्ट्रोक सिलिन्डर विस्तार गर्न वा फिर्ता लिन प्रयोग गरिन्छ, यो सामान्यतया गहिरो खाडल वा उच्च-उचाइका अपरेशनहरूको लागि उत्खननकर्ताहरूमा प्रयोग गरिन्छ।