हाम्रो सुविधाहरू

कार्यालय र कारखाना

बोनोभो र टुनियो

कारखाना

अन्डरकेरेज कारखाना

factory

कारखाना

厂房照片

कारखाना

office building

कार्यालय भवन

उत्पादन लाइनहरु

उभयचर कार्यशाला

मिनी खुदाई

min excavator1

मिनी खुदाई

heat treatment-undercarriage workshop3

गर्मी उपचार -अमेरकेरेज कार्यशाला

गर्मी उपचार -अमेरकेरेज कार्यशाला

संलग्नक कार्यशाला

संलग्नक कार्यशाला

संलग्नक कार्यशाला

परीक्षण उपकरणहरु

एट्याचमेन्ट-गुणवत्ता निरीक्षण

एट्याचमेन्ट- IPQC

Attachments-ultrasonic testing1

एट्याचमेन्ट-अल्ट्रासोनिक परीक्षण

raw material testing1

कच्चा माल परीक्षण

प्रि-शिपमेन्ट परीक्षण

कच्चा माल परीक्षण

अन्डरकेरेज-चुहावट परीक्षण

अन्डरकेरेज-नक्कल परीक्षण

शिपिंग र गोदामहरू

हामीसँग काम गर्न चाहन्छौं?