मेकानिकल

  • BONOVO OEM service mechanical concrete pulverizer for attachments business

    BONOVO OEM सेवा एट्याचमेन्ट ब्यापारका लागि मेकानिकल क concrete्क्रीट पल्भराइजर

    बोनोवो मेकानिकल कc्क्रीट पल्भरिजाइजर सजिलै प्रबलित क concrete्क्रीटको माध्यमबाट कुचलिन्छन् र हल्का स्टील संरचनाहरू मार्फत सामग्रीलाई छुट्टिन्छ र रिसाइकल गर्न अनुमति दिन्छ, र साथसाथै सामग्रीको सजिलो ह्यान्डलि perm अनुमति दिन्छ। यो ठोस प्रबलित र गैर प्रबलित, ईंटको पर्खाल, मिश्रित ढुite्गामा संरचनाहरूमा प्रभावकारी छ। र चिनाई, छत, स्तम्भहरू, stairways र हरेक कंक्रीट सेक्सन।