लामो पहुँच आर्म र बूम

  • LONG REACH ARM &BOOM

    लामो पहुँच आर्म र बूम

    बोनोवो दुई खण्ड लामो पुण्य बूम र आर्म बूम र आर्मको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार हो। बूम र हातलाई लम्बाइ गरेर, यो धेरै लामो काम पुग्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुई भाग लामो पहुँच हात र बूममा समावेश छ: लामो बूम * १ , लामो हात * १, बाल्टिन * १, बाल्टिन सिलिन्डर * १, एच-लिंक र I-Link * १ सेट, पाइप र होसेस।