विस्तार शाखा

  • EXTENSION ARM

    विस्तार शाखा

    Bonovo एक्सटेन्सन आर्म विभिन्न अपरेशन्सको एक समूहको लागि उपयुक्त छ र तपाईंलाई परियोजनाहरू जुन तपाईं पहिले लामो-लामो खुदाई आवश्यक पर्नेहरू सामना गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
    यो अपरेटर्सको लागि अन्तिम संलग्नता हो जुन गर्न लामो पहुँच कार्य छ तर लामो पैसा एक्सेभेटरको लागि पैसा खर्च गर्न चाहँदैन।